ПРОИЗВОДСТВО НА СКАЛНО-ОБЛИЦОВЪЧНИ И ДЕКОРАТИВНИ МАТЕРИАЛИ.

В своята основна дейност, наред с добива и преработката на строителни материали “РОДОПАСТРОЙ” ООД извършва и строителство на сгради, съоръжения, инфраструктурни обекти, ремонтно-монтажни дейности. Изключително удачно вписва своите материали при изграждането на обществени и жилищни сгради, оформлението на паркове и градини, вътрешен интериор и др. Жилищното изграждане се извършва от първа копка до ключ.

Subscribe to РОДОПАСТРОЙ ООД RSS